• Lazaristen 110

Links

Generalaat Lazaristen Rome

De Internationale Congregatie der Missie, ook bekend als de Vincentiaanse Vaders en Broeders of Lazaristen, is een gemeenschap van Rooms-Katholieke priesters en broeders die in 1625 door St. Vincent de Paul werd opgericht voor de evangelisatie van de armen en de vorming van de geestelijkheid. Wereldwijd zijn er meer dan 3000 Vincentiaanse priesters en broeders en zij bedienen 86 landen. Lees meer

Nieuwe website in de lucht!

www.vincentianmovement.nl

Op 29 oktober 2020 heeft de Raad ingestemd met de inrichting van een nieuwe website. Waarom een nieuwe website als we al een mooie hebben?  Namelijk www.lazaristen.com

 

Met de komst van een nieuwe, relatief jonge overste, is er ‘iets nieuws begonnen’ in Panningen. Tot nu toe gingen er vragen rond als ‘hoe gaat het verder met het missiehuis over pakweg tien jaar?’. Nu ontstaan er nieuwe vragen zoals ‘hoe kan een nieuwe aanwezigheid van de Vincentiaanse beweging in Panningen vorm krijgen?’. Het hoofdbestuur van de Congregatie in Rome heeft besloten dat het missiehuis eigendom blijft van de congregatie. Men wil van hieruit werken aan een nieuwe toekomst in dit deel van de wereld. Een gebied waar de mensen ogenschijnlijk minder religieus zijn geworden. Maar dat zou wel eens kunnen meevallen. Misschien is er veel meer gevoel voor ‘wat ons heilig is’ dan we denken. Daarvoor wil de overste ook contacten leggen met de lokale gemeenschap. Om te luisteren wat er leeft. Juist om ook ‘leken’ aan te spreken én om te laten zien dat hier iets nieuws beweegt, is deze nieuwe website náást de bestaande ingericht.

Zorgcentrum Vincent Depaul

Zorgcentrum Vincent Depaul is een zelfstandig zorgcentrum in het Limburgse Panningen. U kunt in dit zorgcentrum wonen met verzorging en/of verpleging. 

Het zorgcentrum ligt op een unieke locatie in het gezellige centrum van Panningen, met winkels en terrasjes op loopafstand. Het zorgcentrum wordt omgeven door een prachtige tuin. Lees meer

Stichting Orgelkring Peel en Maas

Stichting Orgelkring Peel en Maas is opgericht op 12 december 2012. De aanleiding was het 100 jarige bestaan van het Cavaillé-Coll Mutin orgel van het Missiehuis in Panningen. Op deze website leest u onder meer over dit bijzondere orgel en over concerten die gegeven worden. Lees meer 

Képelse Initiatiefgroep

Sinds 29 december 2012 komt een aantal burgers uit de voormalige gemeente Helden regelmatig bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomstmogelijkheden van de ‘Lazaristenkapel’ als religieus en cultureel erfgoed. De groep noemt zichzelf ‘de Kepèlse initiatiefgroep’. De groep bestaat uit personen die zich verbonden voelen met de congregatie van de Lazaristen en haar missiehuis, dat een markant en beeldbepalend monument is in het centrum van Panningen. Een monument qua bouw en situering, met de kapel als schitterende parel. Het complex van het missiehuis met daarin de kapel is ook in een ander opzicht een monument, namelijk een monument van meer dan een eeuw verbondenheid tussen de Congregatie der Lazaristen en de gemeenschappen van de voormalige gemeente Helden. Beide aspecten vormen de voedingsbodem voor de Kepèlse initiatiefgroep om zich in te zetten voor het behoud van het missiehuis als materieel (rijks)cultureel erfgoed en speciaal voor het behoud en passend gebruik van de monumentale kapel en het daarin geplaatste voor Nederland zeldzame Cavaillé-Coll-Mutin-orgel.

Voor meer informatie kunt u kijken op de eigen website van de képelse initiatiefgroep

Vincent de Paul Center Nederland

Vincent de Paul Center Nederland (sinds 2012) is een centrum voor spirituele ontwikkeling en sociale actie vanuit een brede Vincentiaanse spiritualiteit. Vanuit een sociaal-christelijke levensbeschouwing wil het centrum een vernieuwende impuls geven aan het welzijn en de ontplooiing van mensen, aan het versterken van de gemeenschap en aan de kwaliteit van de leefomgeving. Lees meer

Monseigneur Schravenstichting

Frans Schraven wordt op 13 oktober 1873 geboren te Lottum. In 1899 wordt hij in Parijs tot priester gewijd. Niet lang daarna reist hij naar China waar hij in 1921 tot bisschop en apostolisch vicaris van het vicariaat Chengtingfu, het huidige Zhengding wordt gewijd. Op 9 oktober 1937 wordt hij samen met 8 gezellen op gruwelijke wijze vermoord door het Japanse leger vanwege de weigering vrouwelijke vluchtelingen als ‘troostmeisjes’ ter beschikking te stellen. Een groep enthousiaste mensen heeft een stichting in het leven geroepen die - deze daad van verzet tegen dit onacceptabele onrecht - levend wil houden. Lees meer

Vincentiaanse Familie

De Vincentiaanse Familie (FamVin) bestaat uit congregaties en organisaties die geïnspireerd zijn door het leven en werk van de heilige Vincent de Paul. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan tachtig verschillende takken van de Vincentiaanse Familie, zoals de Lazaristen, de Dochters der Liefde, de Vincentiusverenigingen en de Fraters van Tilburg. Leden van de Vincentiaanse Familie komen per land of regio regelmatig bijeen om hun ervaringen te delen en zich te verdiepen in het charisma en de spiritualiteit van Vincent De Paul. Ook bundelen ze regelmatig hun krachten in het werk voor de armen.

Er is door de fraters van Tilburg, samen met Zusters van Liefde, een Nederlandse Vincentiaanse Familie tot stand gekomen waaraan een tiental Vincentiaans geïnspireerde congregaties deelnemen. Er zijn regelmatig bezinnende bijeenkomsten en vele jaren werd een Vincentiaanse pelgrimage georganiseerd.

De internationale Vincentian Family heeft een eigen website: https://famvin.org