• Lazaristen 129

Zorgcentrum Vincent Depaul

Zorgcentrum Vincent Depaul is een zelfstandig zorgcentrum in het Limburgse Panningen. Hier wonen bewoners die verzorging en/of verpleging krijgen. Dit zorgcentrum ligt op een unieke locatie in het gezellige centrum van Panningen, met winkels en terrasjes op loopafstand. In de parkachtige tuin van het zorgcentrum heerst een weldadige rust.

 

Religieuze achtergrond

Zorgcentrum Vincent Depaul heeft van oorsprong een religieuze achtergrond. De basis wordt gevormd door de Congregatie der Missie Lazaristen en het Genootschap van de Dochters der Liefde. Zij hebben samen een stichting in het leven geroepen: de Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde. Zorgcentrum Vincent Depaul wordt beheerd door deze stichting. Het doel van deze stichting was in het verleden het verzorgen van oudere zusters en paters. Deze doelgroep wordt de laatste jaren steeds kleiner, waardoor de groep bewoners met een niet-religieuze achtergrond ieder jaar groeit.

Voor meer informatie over Zorgcentrum Vincent Depaul verwijzen wij u naar hun website: www.vincentdepaul.nl

 


 

Graag informeren we u over de plannen die de Lazaristen, de Dochters der Liefde en het  zorgcentrum hebben met betrekking tot uitbreiding van het zorgcentrum. 

Vanaf 26 maart 2021 (nr 3)  vindt u de "Bouwbrieven" op https://vincentianmovement.nl/publicaties/  . U treft de bouwbrieven aan onder het kopje "Bouwbrieven"

 

 

Omroep Peel en Maas heeft een gesprek opgenomen met Sylvia Meulensteen en Rafael Isharianto over de uitbreiding van het zorgcentrum. U kunt dit filmpje bekijken via deze link

 

Uitbreiding Vincent Depaul   BOUWBRIEF NR. 2   25 februari 2021  

Laatste ontwikkelingen

Op donderdag 18 februari is het bouwteam voor de eerste keer bij elkaar geweest. In dat bouwteam zijn alle partijen vertegenwoordigd, die de bouw voorbereiden en uitvoeren: de architect, de aannemer, de constructeur, de installatieadviseur en de opdrachtgever (de Lazaristen). De opdrachtgever heeft ook assistentie gezocht en gevonden voor budgetbewaking. 

In dit eerste overleg zijn uitgangspunten voor de nieuwbouw besproken. Het ging daarbij over de kelder die gewenst is, over zo energiezuinig mogelijke installaties én over de ontmoetingsruimte/eetzaal. Door de uitbreiding valt de serre van de ontmoetingsruimte weg. Er is gesproken over een manier om dat ruimteverlies te compenseren.

Eerste indruk van het bouwteamoverleg: betrokken partijen met zeer veel deskundigheid, die oog hebben voor de belangen van de opdrachtgever en van de toekomstige gebruikers.

Wat gebeurt er met de serre?

Inderdaad, door de uitbreiding valt de serre weg. Omdat deze ruimte zeer belangrijk is voor het zorgcentrum, is er gezocht naar een alternatief. We denken nu na over een uitbreiding van de refter door de kantoorruimte naast de hoofdingang erbij te betrekken en de toiletten om de hoek te verplaatsen naar de overkant van de gang.

De lindebomen moeten wijken

In de tuin voor het zorgcentrum staan links en rechts nogal wat bomen en struiken. Wat zijn de gevolgen van de uitbreiding voor de tuin? Allereerst het prieeltje. Dat gaat verplaatst worden. Het is een heerlijke plek om bij lekker weer even te zitten, alleen of met familie. Dat prieeltje willen we graag behouden. De Technische Dienst heeft op zich genomen om het op een andere plek weer op te bouwen.

Maar dan de bomen: de twee lindebomen op het grasveld moeten helaas gekapt worden. En dat moet gebeuren vóór 15 maart, omdat er vanaf dat moment weer vogels zouden kunnen gaan nestelen. Het IVN heeft ons geadviseerd om dat vóór te zijn. En ieder nadeel heeft zijn voordeel: samen met een lokale kunstenares en met bewoners gaan we van het hout beelden maken, die dan ergens in het complex een mooie plek gaan krijgen. Want hout van lindebomen schijnt daar zeer geschikt voor te zijn.

Omdat er naast de twee bomen ook een stuk van de tuin verloren gaat door de uitbreiding, wordt er ook nagedacht over herbeplanting en het aanleggen van groen. Er zal een tuinplan worden opgesteld, zodat de resterende ruimte kleiner maar niet minder fraai zal zijn. 

INFORMATIE OVER UITBREIDING ZORGCENTRUM 

Laatste ontwikkelingen uit de Bouwbrief nr. 1 van 26 januari 2021

Vorige week heeft de welstandscommissie van de gemeente Peel en Maas (officieel de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit geheten) zich gebogen over ons verzoek om zorgcentrum Vincent Depaul te mogen uitbreiden.

Eén onderdeel van de uitbreidingsplannen kwam daarbij expliciet ter sprake: men wil graag vanaf de Kerkstraat het zicht op de tuin in stand houden. Dat betekent dat de uitbreiding niet zichtbaar mag zijn als je door de poort de tuin in kijkt.

Hierdoor hebben we de bouwplannen moeten aanpassen: die zien er nu uit als afgebeeld.

Overlegstructuur

Om elkaar goed op de hoogte te houden is er een gebruikersoverleg ingevoerd, zodat de nieuwbouw ook past bij de wensen van de gebruikers. Daarnaast is er een projectteamoverleg t.b.v. besluitvorming en een bouwteamoverleg met de bouwtechnische mensen.

Communicatie

Inmiddels hebben we alle direct omwonenden per brief op de hoogte gesteld van de plannen. Ook de Vereniging van Eigenaren van het complex-in-aanbouw is geïnformeerd.

Ook heeft er een stukje gestaan in de HALLO en uiteraard zijn de leden van de Kepèlse Initiatiefgroep op de hoogte gesteld. Zo ook de partijen die zich in Panningen bezig houden met zorg voor ouderen.

We publiceren alle ontwikkelingen op de website van de Lazaristen. Daarnaast is er deze Bouwbrief, die we wekelijks willen uitgeven.

 

 


 

18 januari 2021

 

Hoe groot wordt de uitbreiding?

Het is de bedoeling dat er een uitbreiding komt met één bouwlaag, die twaalf kamers bevat. Op termijn komen daar nog twee verdiepingen boven op.

Wanneer wordt gestart met de uitbreiding?

We zijn op dit moment alles aan het voorbereiden. Dat betekent: overleg met de gemeente om een vergunning te krijgen en overleg met een aannemer die wil gaan bouwen. Omdat de zusters snel naar Panningen moeten komen, streven we ernaar om de uitbreiding in september van dit jaar klaar te hebben. Dat betekent dat we zouden moeten beginnen met de bouwactiviteiten in april.

Hoe zit het met de parkeerdruk?

Er zijn door de gemeente normen vastgesteld om bij uitbreiding ook te zorgen voor voldoende parkeerplekken. Waarschijnlijk hebben we er echter niet zoveel parkeerruimte nodig, gezien de doelgroep waar we voor bouwen. We willen in ieder geval zoveel mogelijk tuin in stand houden.

Wat gaan we merken van de bouwactiviteiten?

Als alles doorgaat zal er worden begonnen met het aanbrengen van funderingspalen. Die worden in de grond geboord. Als we kunnen beginnen, zullen bouwketen worden geplaatst op het terrein van Vincent Depaul. Daar worden de benodigde materialen opgeslagen en hebben de bouwmensen hun kantoor. We vermoeden dat het bouwproces zo’n half jaar in beslag gaat nemen.

 

Fase 1 Fase 2