• Home 01
  • Home 02
  • Home 03
  • Home 04

Congregatie der Missie

De Lazaristen Panningen, Congregatie der Missie, is een religieus genootschap dat door St. Vincent Depaul in 1625 werd gesticht. De naam Lazaristen is ontleend aan het eerste klooster te Parijs, het voormalige melaatsenhuis St. Lazare. Met intensief missiewerk hebben de Lazaristen zich over de hele wereld verspreid.

In 1882 vestigden de Lazaristen zich in Nederland en betrokken in 1903 het Missiehuis St. Jozef in Panningen. Tot op de dag van vandaag zijn de Lazaristen hier gevestigd.

 

Nieuwe website in de lucht!

Op 29 oktober 2020 heeft de Raad ingestemd met de inrichting van een nieuwe website (zie de foto) Waarom een nieuwe website als we deze mooie al hebben?

 

 

Met de komst van een nieuwe, relatief jonge overste, is er ‘iets nieuws begonnen’ in Panningen. Tot nu toe gingen er vragen rond als ‘hoe gaat het verder met het missiehuis over pakweg tien jaar?’. Nu ontstaan er nieuwe vragen zoals ‘hoe kan een nieuwe aanwezigheid van de Vincentiaanse beweging in Panningen vorm krijgen?’. Het hoofdbestuur van de Congregatie in Rome heeft besloten dat het missiehuis eigendom blijft van de congregatie. Men wil van hieruit werken aan een nieuwe toekomst in dit deel van de wereld. Een gebied waar de mensen ogenschijnlijk minder religieus zijn geworden. Maar dat zou wel eens kunnen meevallen. Misschien is er veel meer gevoel voor ‘wat ons heilig is’ dan we denken. Daarvoor wil de overste ook contacten leggen met de lokale gemeenschap. Om te luisteren wat er leeft. Juist om ook ‘leken’ aan te spreken én om te laten zien dat hier iets nieuws beweegt, is deze nieuwe website náást de bestaande ingericht.

Je kunt ‘m vinden via www.vincentianmovement.nl