Lazaristen Panningen

Congregatie der Missie

Het Missiehuis als zorgcentrum

Toen de Lazaristen uit Frankrijk naar Panningen kwamen werd het Missiehuis het groot-seminarie voor noviciaat, filosofie en theologie. Er was in die dagen een sterke missionaire geest en het aantal toetredingen was groot. Toen de Nederlandse groep na de eerste wereldoorlog zelfstandig verder ging, werd de aanloop nog groter. Het hoogtepunt werd bereikt in de dertigerjaren van de vorige eeuw.

verzorgingstehuis  VincentDepaul

In de vijftiger- en zestigerjaren van de 20e eeuw liep het aantal roepingen gestadig terug om in de zeventiger jaren geheel op te houden. Met een schok realiseerde men zich dat in de nabije toekomst er allerlei problemen zouden ontstaan inde bezetting van de diverse huizen en werken, maar ook dat het grote aantal roepingen van vroeger, waarvan er velen nog in de missie waren, straks op hun oude dag een woonplaats en eventuele verzorging zouden moeten hebben.

Men besloot daarom het Missiehuis, vanwege mankracht en een gebrek aan geldmiddelen, langzaam om te bouwen tot bejaardenhuis. Een grote rol speelde hierbij de heren Leo Dietvorst en Huub Steegmans, geholpen door broeder Willem Bervoets en Eddy de Wever.