Lazaristen Panningen

Congregatie der Missie

Vincent Depaul

Vincent Depaul Vincent Depaul werd in 1581 geboren in de Franse plaats Pouy in de Landes als derde van zes kinderen.

Zijn vader had een boerenbedrijf. Hij was niet rijk, maar ook niet geheel onbemiddeld. Als je niet rijk was, kon je niet gemakkelijk de maatschappelijke ladder bestijgen.

De gemakkelijkste weg was het zoeken van een carrière in de geestelijke stand. Vincent koos deze weg.

Hij studeerde theologie en trachtte wat bij de verdienen. Zijn leven was gericht op die carrière en het verkrijgen van een inkomen via kerkelijke functies. In 1600 werd hij priester gewijd.

boerderij Hij maakte verschillende reizen en in deze periode zou hij twee jaar gevangen zijn geweest in Tunis. Langzaam maar zeker ging hij zich nu toch richten op het echte priesterlijke werk.

Als gouverneur bij de familie Ghondi kreeg hij een grote schok toen hij in 1617 een boer ontmoette in Gannes, een man die blijkbaar heel lang gewacht had, totdat hij op dat verlaten land een priester ontmoette bij wie hij een generale biecht over zijn leven kon spreken.

kerk Folleville Geraakt door deze ervaring hield Vincent op 25 januari, het feest van Paulus’ bekering, een preek in de kerk van Folleville zal aan de basis staan van de stichting van de Congregatie der Missie (1625), die zich vooral zal richten op het heil van de arme plattelandsbevolking.

preekstoel Folleville De korte tijd dat hij vervolgens pastoor was in Chatillon-les-Dombes, bracht hem direct in aanraking met arme en zieke mensen. Hij riep de hulp in van iedereen en stichtte organisaties (charités) die de behoeftigen ordelijk en volgens plan konden helpen. Van die tijd af volgde het ene initiatief na het andere om vooral arme mensen op geestelijk en lichamelijk gebied bij te staan.

Hij kon het niet alleen en organiseerde daarom de leken en stichtte naast de Congregatie der Missie in 1633 de Filles de la Charité, de Dochters der Liefde, direct gericht op de praktische caritas. De beide congregaties verspreidden zich over heel Frankrijk en overal werden lekenbewegingen opgericht.

Vincents aandacht bleef niet beperkt tot Frankrijk. Met zijn nuchtere en praktische kijk op de dingen, maar zeer gedreven, zond hij in 1645 priesters naar Tunis, in 1646 naar Algiers en in 1648 naar Madagascar. Polen volgde in 1651. ..

De Congregatie der Missie, waarvan de leden Lazaristen werden genoemd naar de leprozerie St. Lazare in Parijs, breidde zich gestadig uit, wereldwijd. De opheffing tijdens de Franse Revolutie kwam zij te boven en met een nieuw élan verspreidde zich in de 19e eeuw over grote delen van wereld.