Lazaristen Panningen

Congregatie der Missie

Het missiehuis en studiehuis Vincentius à Paulo

Luchtfoto Het Missiehuis herbergt het Provincialaat en de Missie-procuur van de Lazaristen.

De Congregatie is ingedeeld in provincies. Sinds 1921 is Nederland een onafhankelijke provincie. De noodzakelijke kantoren van de provincie zijn in het Missiehuis ondergebracht. Tevens biedt het huis de gelegenheid om gasten van binnen- en buitenland te ontvangen.

Het meeste te verrichten werk betreft de missionarissen en de missiegebieden. Provinciaaloverste is momenteel W. Bellemakers cm, provinciaal econoom Leo Mouës.